YHDISTYKSEN KINOUMI RY SAANTOMÄÄRÄlNEN SYYSKOKOUS 2023

Aika keskiviikkona 20. joulukuuta 2023 klo 20:00

Paikka Dojo Kinoumi. Toritie 2. Kirkkonummi

Osallistujat Kinoumi ry:n jäsenet

Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsen-, harjoitus- ja kannattajajäsenmaksun suuruus sekä tulo- Ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle.

6. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi.

7. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksl täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) jä'sentä, seka kokouksen niin päättäessä enintään yksi (1) varajäsen.

8. Valitaan vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.

9. Muut mahdolliset kokoukselle esitettävät asiat.

10. Kokouksen päättäminen

Kirkkonummella 4 joulukuuta 2023

Kinoumi ry:n hallitus

Kinoumin tapahtumakalenteri

Tässä kalenterissa on ilmoitettu vain normaalista harjoittelusta poikkeava ohjelma. Harjoitusajat ilmenevät täältä.