YHDISTYKSEN KINOUMI RY SÄÄNTÖMÄÄRÄlNEN KEVÄTKOKOUS 2024

Aika keskiviikkona 27.3.2024 klo 20:00

Paikka Dojo Kinoumi. Toritie 2. Kirkkonummi

Osallistujat Kinoumi ry:n jäsenet

Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestäi.

7. Muut esille tulevat asiat.

8. Kokouksen päättäminen

Kirkkonummella 13.3.2024

Kinoumi ry:n hallitus

Kinoumin tapahtumakalenteri

Tässä kalenterissa on ilmoitettu vain normaalista harjoittelusta poikkeava ohjelma. Harjoitusajat ilmenevät täältä.