Tähtiseura

Kinoumi on Tähtiseura

Sinetin luovutus Dojolla 24.1.2009

Suomen Olympiakomitea määrittelee Tähtiseura-kriteerit näin:

Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa

Organisointi ja toimintaperiaatteet

 • Seura noudattaa yhdistyslakia ja seuran talous on hyvin hoidettu

 • Seuralla on kirjallinen toimintalinja

 • Seurassa kiitetään ja palkitaan toimijoita

 • Seura järjestää monipuolisia tapahtumia ja/tai kilpailuja

 • Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua seuran toiminnan toteuttamiseen yhdenvertaisina aikuisten rinnalla

 • Seura edistää yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua toimintaan

 • Varallisuudesta,etnisestä alkuperästä, sukupuolesta, vammasta tai muusta yksilöön liittyvästä syystä riippumatta ja toimii syrjinnän ehkäisemiseksi

 • Seura on tietoinen lasten ja nuorten turvallisuutta edistävistä toimintatavoista ja niitä koskevista suosituksista. Seura on huomioinut toiminnassa turvallisuuteen liittyvät asiat

 • Seura noudattaa maltillisuutta lasten urheilun kustannuksissa

 • Seuralla on ohjeet joukkueiden/ ryhmien taloushallinnon hoitamisesta

 • Seura tekee yhteistyötä muiden seurojen ja sidosryhmien kanssa

 • Seura tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä koulujen kanssa

Osaamisen kehittäminen

 • Seuran ohjaus- ja valmennustoiminta on suunnitelmallista kaikissa ryhmissä

 • Seurassa on suunnitelma, miten uudet ihmiset perehdytetään seuran toimintaan

 • Seuran ohjaajat ja valmentajat sekä muut seuratoimijat ovat koulutettuja ja heidän osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja sitä tuetaan.

 • Ryhmissä on ohjaajia/valmentajia vähintään yksi ohjaaja/10 lasta

 • Paikalla on vähintään yksi täysi-ikäinen vastuuhenkilö

Viestintä

 • Seurassa on sovittu, miten asioista viestitään

 • Viestintä on avointa ja ajan tasalla olevaa

 • Ryhmillä/ joukkueilla on käytössä toimivat viestintävälineet

 • Seuran nettisivuilta löytyvät toimintalinja sekä yhteystiedot ja vastuualueet

Innostuksesta intohimoon

 • Seura on tehnyt tyytyväisyyskyselyt ja käsitellyt kyselyn tulokset seurassa

  • lapsille

  • nuorille

  • valmentajille

  • Vanhemmille

 • Seurassa on hyvä ja kannustava ilmapiiri

 • Lasten urheilemisessa näkyy innostus ja ilo

 • Lapset ja nuoret pääsevät osallistumaan omaan harjoitteluun, valmennukseen ja kilpailuihin vaikuttaviin päätöksiin

 • Seuralla on yhteisiä seurahenkeä vahvistavia tilaisuuksia

 • Ryhmillä / joukkueilla on omia yhteishenkeä nostattavia tapahtumia

 • Urheilun Pelisääntökeskustelut on käyty lasten ja nuorten sekä heidän vanhempien kanssa

Monipuolisista liikuntataidoista lajitaitoihinja fyysisestä harjoitettavuudesta systemaattiseen harjoitteluun

 • Lasten/ nuorten kokonaisliikuntamäärää seurataan

 • Omaehtoiseen liikkumiseen kannustaminen

 • Monipuolisuus: Lapsilla on ohjelmassa muiden lajien harjoittelua varsinkin sellaisilla lapsilla, jotka harjoittelevat seurassa useita kertoja viikossa

 • Seura ei estä muiden lajien harrastamista.

 • Harjoitukset ovat hyvin organisoituja ne varmistavat jokaiselle osallistujalle mahdollisimman paljon suorituksia.

 • Seura tarjoaa eri tavalla kehittyneille / motivoituneille lapsille ja nuorille vaihtoehtoja harrastamiseen.

 • Seura on profiloitunut harrasteurheiluseuraksi, koska Aikidossa ei kilpailla

 • Lapsella ja nuorella on mahdollisuus seurata omaa kehittymistään taidoissa ja fyysisissä ominaisuuksissa

Urheilullisesta elämäntavasta terveeksi urheilijaksi

 • Edistetään urheilullisia elämäntapoja (lepo, ravinto, päihteettömyys, riittävä liikunnan määrä, henkinen hyvinvointi) ja seurataan niiden toteutumista

 • Viestitään lasten vanhemmille, valmentajille sekä lapsille että nuorille urheilullisista elämäntavoista huomioiden eri ikätasot

 • Vanhemmille kerrotaan monipuolisen harjoittelun merkittävyydestä sekä lasten kehityseroista

 • Toiminnassa mukana olevat aikuiset toimivat esimerkillisesti lasten ja nuorten kanssa toimiessaan

Harrastaminen kehittää

 • Harrastaminen on lapsille innostavaa

 • Kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua näytöksiin ja leireille

 • Seurassa on tasoryhmiä joiden välillä siirtymisestä viestitään vanhemmille

 • Ilmapiiri on sellainen, että lapset / nuoret, voivat aidosti kertoa omia fiiliksiä omasta suoriutumisestaan

 • On arvokasta myös harrastaa liikuntaa/ urheilua osallistumatta kilpailuihin