Kinoumi on Tähtiseura
Sinetin luovutus Dojolla 24.1.2009

Suomen Olympiakomitea määrittelee Tähtiseura-kriteerit näin:

Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa
Organisointi ja toimintaperiaatteet
 • Seura noudattaa yhdistyslakia ja seuran talous on hyvin hoidettu
 • Seuralla on kirjallinen toimintalinja
 • Seurassa kiitetään ja palkitaan toimijoita
 • Seura järjestää monipuolisia tapahtumia ja/tai kilpailuja
 • Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua seuran toiminnan toteuttamiseen yhdenvertaisina aikuisten rinnalla
 • Seura edistää yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua toimintaan
 • Varallisuudesta,etnisestä alkuperästä, sukupuolesta, vammasta tai muusta yksilöön liittyvästä syystä riippumatta ja toimii syrjinnän ehkäisemiseksi
 • Seura on tietoinen lasten ja nuorten turvallisuutta edistävistä toimintatavoista ja niitä koskevista suosituksista. Seura on huomioinut toiminnassa turvallisuuteen liittyvät asiat
 • Seura noudattaa maltillisuutta lasten urheilun kustannuksissa
 • Seuralla on ohjeet joukkueiden/ ryhmien taloushallinnon hoitamisesta
 • Seura tekee yhteistyötä muiden seurojen ja sidosryhmien kanssa
 • Seura tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä koulujen kanssa
Osaamisen kehittäminen
 • Seuran ohjaus- ja valmennustoiminta on suunnitelmallista kaikissa ryhmissä
 • Seurassa on suunnitelma, miten uudet ihmiset perehdytetään seuran toimintaan
 • Seuran ohjaajat ja valmentajat sekä muut seuratoimijat ovat koulutettuja ja heidän osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja sitä tuetaan.
 • Ryhmissä on ohjaajia/valmentajia vähintään yksi ohjaaja/10 lasta
 • Paikalla on vähintään yksi täysi-ikäinen vastuuhenkilö
Viestintä
 • Seurassa on sovittu, miten asioista viestitään
 • Viestintä on avointa ja ajan tasalla olevaa
 • Ryhmillä/ joukkueilla on käytössä toimivat viestintävälineet
 • Seuran nettisivuilta löytyvät toimintalinja sekä yhteystiedot ja vastuualueet
Innostuksesta intohimoon
 • Seura on tehnyt tyytyväisyyskyselyt ja käsitellyt kyselyn tulokset seurassa
  • lapsille
  • nuorille
  • valmentajille
  • Vanhemmille
 • Seurassa on hyvä ja kannustava ilmapiiri
 • Lasten urheilemisessa näkyy innostus ja ilo
 • Lapset ja nuoret pääsevät osallistumaan omaan harjoitteluun, valmennukseen ja kilpailuihin vaikuttaviin päätöksiin
 • Seuralla on yhteisiä seurahenkeä vahvistavia tilaisuuksia
 • Ryhmillä / joukkueilla on omia yhteishenkeä nostattavia tapahtumia
 • Urheilun Pelisääntökeskustelut on käyty lasten ja nuorten sekä heidän vanhempien kanssa
Monipuolisista liikuntataidoista lajitaitoihinja fyysisestä harjoitettavuudesta systemaattiseen harjoitteluun
 • Lasten/ nuorten kokonaisliikuntamäärää seurataan
 • Omaehtoiseen liikkumiseen kannustaminen
 • Monipuolisuus: Lapsilla on ohjelmassa muiden lajien harjoittelua varsinkin sellaisilla lapsilla, jotka harjoittelevat seurassa useita kertoja viikossa 
 • Seura ei estä muiden lajien harrastamista.
 • Harjoitukset ovat hyvin organisoituja ne varmistavat jokaiselle osallistujalle mahdollisimman paljon suorituksia.
 • Seura tarjoaa eri tavalla kehittyneille / motivoituneille lapsille ja nuorille vaihtoehtoja harrastamiseen. 
 • Seura on profiloitunut harrasteurheiluseuraksi, koska Aikidossa ei kilpailla
 • Lapsella ja nuorella on mahdollisuus seurata omaa kehittymistään taidoissa ja fyysisissä ominaisuuksissa
Urheilullisesta elämäntavasta 
terveeksi urheilijaksi
 • Edistetään urheilullisia elämäntapoja (lepo, ravinto, päihteettömyys, riittävä liikunnan määrä, henkinen hyvinvointi) ja seurataan niiden toteutumista
 • Viestitään lasten vanhemmille, valmentajille sekä lapsille että nuorille urheilullisista elämäntavoista huomioiden eri ikätasot
 • Vanhemmille kerrotaan monipuolisen harjoittelun merkittävyydestä sekä lasten kehityseroista
 • Toiminnassa mukana olevat aikuiset toimivat esimerkillisesti lasten ja nuorten kanssa toimiessaan
Harrastaminen kehittää
 • Harrastaminen on lapsille innostavaa
 • Kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua näytöksiin ja leireille
 • Seurassa on tasoryhmiä joiden välillä siirtymisestä viestitään vanhemmille
 • Ilmapiiri on sellainen, että lapset / nuoret, voivat aidosti kertoa omia fiiliksiä omasta suoriutumisestaan
 • On arvokasta myös harrastaa liikuntaa/ urheilua osallistumatta kilpailuihin
Comments